Pledge About

ข่าว

จีนปิดตลาดงาช้าง เหยา หมิงรณรงค์ซื้อ-ขายงาช้างผิดกฎหมายแล้ว

จีนปิดตลาดงาช้าง  เหยา หมิง รณรงค์ซื้อ-ขายงาช้างผิดกฎหมายแล้ว

28 ธันวาคม 2560 – ประเทศจีน ซึ่งเป็นตลาดค้างาช้างผิดกฎหมายที่ใหญ่ที่สุดในโลก ออกกฎหมายปิดตลาดค้า งาช้างอย่างสมบูรณ์ มีผลบังคับใช้วันที่ 1 มกราคม 2561 ขณะที่องค์กรไม่แสวงผลกำไรเพื่อยุติการค้าสัตว์ป่าผิดกฎหมาย ไวล์ดเอด (WildAid) เปิดตัวโฆษณารณรงค์ชิ้นใหม่ โดยมีนายเหยา หมิง อดีตนักบาสเกตบอลเอ็นบีเอชชาวจีน และทูตขององค์กรร่วมรณรงค์ให้ชาวจีนตระหนักว่า นับตั้งแต่ปีใหม่นี้การซื้อ-ขายงาช้างในจีนผิดกฎหมายแล้ว

ดารา คนดังมากกว่าร้อย ปลุกกระแส #ไม่เอางาไม่ฆ่าช้าง ชวนคนไทยละเลิกงาช้าง

ดารา คนดังมากกว่าร้อย ปลุกกระแส #ไม่เอางาไม่ฆ่าช้าง ชวนคนไทยละเลิกงาช้าง

ดารา นักธุรกิจ นักกีฬา และผู้มีอิทธิพลทางสังคมของไทยมากกว่าร้อยคนแสดงจุดยืน #ไม่เอางาไม่ฆ่าช้าง เพื่อเป็นอีกหนึ่งพลังใจการยุติการฆ่าช้างเอางา และผลักดันให้ สังคมไทยหันหลังให้กับการซื้อ การใช้ผลิตภัณฑ์งาช้าง 

ดารา คนดังแสดงพลัง #ไม่เอางาไม่ฆ่าช้าง ชวนคนไทยละเลิกงาช้าง

ดารา คนดังแสดงพลัง #ไม่เอางาไม่ฆ่าช้าง ชวนคนไทยละเลิกงาช้าง

ดารา นักธุรกิจ นักกีฬา และผู้มีอิทธิพลทางสังคมของไทยแสดงจุดยืน #ไม่เอางาไม่ฆ่าช้าง เพื่อเป็นอีกหนึ่งพลังใจการยุติการฆ่าช้างเอางา และผลักดันให้สังคมไทยหันหลังให้กับการซื้อ การใช้ผลิตภัณฑ์งาช้าง 

"เฉินหลง" ชวนชาวจีนและเวียดนามเลิกบริโภคเนื้อและเกล็ดตัวลิ่น

เฉินหลงชวนชาวจีน และเวียดนามเลิกบริโภคเนื้อและเกล็ดตัวลิ่น ในโฆษณารณรงค์ชิ้นล่าสุด “ตัวลิ่นยอดกังฟู”  จากองค์กรไวล์ดเอด

23 สิงหาคม 2560  - องค์กรไวล์ดเอด (WildAid) และองค์กรอนุรักษ์ธรรมชาติ เดอะ เนเจอร์ คอนเซอร์แวนซี (The Nature Conservancy) เปิดตัวโฆษณารณรงค์ที่มี ‘เฉินหลง’ ดาราชื่อดัง และทูตรณรงค์ขององค์กรไวล์ดเอดนำแสดงในวันนี้ เพื่อเชิญชวนให้ชาวจีน และเวียดนามเลิกบริโภค ผลิตภัณฑ์จากตัวลิ่น

องค์กรไวล์ดเอดเผย คนไทยส่วนใหญ่นิยมบริโภคหูฉลาม 
ส่งสัญญาณน่าเป็นห่วงชีวิตฉลามโลก


องค์กรไวล์ดเอดเผย คนไทยส่วนใหญ่นิยมบริโภคหูฉลาม
ส่งสัญญาณน่าเป็นห่วงชีวิตฉลามโลก

Pages