Pledge About

ข่าว

ดารา คนดังแสดงพลัง #ไม่เอางาไม่ฆ่าช้าง ชวนคนไทยละเลิกงาช้าง

ดารา คนดังแสดงพลัง #ไม่เอางาไม่ฆ่าช้าง ชวนคนไทยละเลิกงาช้าง

ดารา นักธุรกิจ นักกีฬา และผู้มีอิทธิพลทางสังคมของไทยแสดงจุดยืน #ไม่เอางาไม่ฆ่าช้าง เพื่อเป็นอีกหนึ่งพลังใจการยุติการฆ่าช้างเอางา และผลักดันให้สังคมไทยหันหลังให้กับการซื้อ การใช้ผลิตภัณฑ์งาช้าง 

"เฉินหลง" ชวนชาวจีนและเวียดนามเลิกบริโภคเนื้อและเกล็ดตัวลิ่น

เฉินหลงชวนชาวจีน และเวียดนามเลิกบริโภคเนื้อและเกล็ดตัวลิ่น ในโฆษณารณรงค์ชิ้นล่าสุด “ตัวลิ่นยอดกังฟู”  จากองค์กรไวล์ดเอด

23 สิงหาคม 2560  - องค์กรไวล์ดเอด (WildAid) และองค์กรอนุรักษ์ธรรมชาติ เดอะ เนเจอร์ คอนเซอร์แวนซี (The Nature Conservancy) เปิดตัวโฆษณารณรงค์ที่มี ‘เฉินหลง’ ดาราชื่อดัง และทูตรณรงค์ขององค์กรไวล์ดเอดนำแสดงในวันนี้ เพื่อเชิญชวนให้ชาวจีน และเวียดนามเลิกบริโภค ผลิตภัณฑ์จากตัวลิ่น

องค์กรไวล์ดเอดเผย คนไทยส่วนใหญ่นิยมบริโภคหูฉลาม 
ส่งสัญญาณน่าเป็นห่วงชีวิตฉลามโลก


องค์กรไวล์ดเอดเผย คนไทยส่วนใหญ่นิยมบริโภคหูฉลาม
ส่งสัญญาณน่าเป็นห่วงชีวิตฉลามโลก

องค์กรไวล์ดเอดเปิดเผย แอฟริกาใต้กำลังปล่อยให้ผู้อยู่เบื้องหลังอาชญากรรมต่อแรดลอยนวล

องค์กรไวล์ดเอดเผย แอฟริกาใต้กำลังปล่อยให้ผู้อยู่เบื้องหลังอาชญากรรมต่อแรดลอยนวล

ไวล์ดเอดผนึกกำลังผู้นำภาคธุรกิจ 15 ท่านเปิดตัวโครงการ ผู้นำธุรกิจไทยยืนหยัดปกป้องช้าง

ผู้นำธุรกิจไทย ยืนหยัดปกป้องช้าง ให้คำมั่นไม่ซื้อ ไม่ใช้ผลิตภัณฑ์งาช้าง 

กรุงเทพมหานคร (13 มีนาคม 2560) – องค์กรไวล์ดเอด ช่วยสัตว์ป่า (WildAid) ผนึกกำลังผู้นำภาคธุรกิจไทย 15 ท่าน เปิดตัวโครงการ “ผู้นำธุรกิจไทยยืนหยัดปกป้องช้าง” ในวันช้างไทย ด้วยการลงนามไม่ซื้อ ไม่ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากซากสัตว์ป่าผิดกฎหมายและงาช้างรวมทั้งแสดงความมุ่งมั่นที่จะปกป้องสัตว์ป่าของไทย และเรียกร้องให้ภาคธุรกิจแสดงจุดยืนไม่สนับสนุนการค้างาช้าง

Pages