Pledge About

ivory

จีนปิดตลาดงาช้าง เหยา หมิงรณรงค์ซื้อ-ขายงาช้างผิดกฎหมายแล้ว

จีนปิดตลาดงาช้าง  เหยา หมิง รณรงค์ซื้อ-ขายงาช้างผิดกฎหมายแล้ว

28 ธันวาคม 2560 – ประเทศจีน ซึ่งเป็นตลาดค้างาช้างผิดกฎหมายที่ใหญ่ที่สุดในโลก ออกกฎหมายปิดตลาดค้า งาช้างอย่างสมบูรณ์ มีผลบังคับใช้วันที่ 1 มกราคม 2561 ขณะที่องค์กรไม่แสวงผลกำไรเพื่อยุติการค้าสัตว์ป่าผิดกฎหมาย ไวล์ดเอด (WildAid) เปิดตัวโฆษณารณรงค์ชิ้นใหม่ โดยมีนายเหยา หมิง อดีตนักบาสเกตบอลเอ็นบีเอชชาวจีน และทูตขององค์กรร่วมรณรงค์ให้ชาวจีนตระหนักว่า นับตั้งแต่ปีใหม่นี้การซื้อ-ขายงาช้างในจีนผิดกฎหมายแล้ว

ดารา คนดังแสดงพลัง #ไม่เอางาไม่ฆ่าช้าง ชวนคนไทยละเลิกงาช้าง

ดารา คนดังแสดงพลัง #ไม่เอางาไม่ฆ่าช้าง ชวนคนไทยละเลิกงาช้าง

ดารา นักธุรกิจ นักกีฬา และผู้มีอิทธิพลทางสังคมของไทยแสดงจุดยืน #ไม่เอางาไม่ฆ่าช้าง เพื่อเป็นอีกหนึ่งพลังใจการยุติการฆ่าช้างเอางา และผลักดันให้สังคมไทยหันหลังให้กับการซื้อ การใช้ผลิตภัณฑ์งาช้าง 

ไวล์ดเอดผนึกกำลังผู้นำภาคธุรกิจ 15 ท่านเปิดตัวโครงการ ผู้นำธุรกิจไทยยืนหยัดปกป้องช้าง

ผู้นำธุรกิจไทย ยืนหยัดปกป้องช้าง ให้คำมั่นไม่ซื้อ ไม่ใช้ผลิตภัณฑ์งาช้าง 

กรุงเทพมหานคร (13 มีนาคม 2560) – องค์กรไวล์ดเอด ช่วยสัตว์ป่า (WildAid) ผนึกกำลังผู้นำภาคธุรกิจไทย 15 ท่าน เปิดตัวโครงการ “ผู้นำธุรกิจไทยยืนหยัดปกป้องช้าง” ในวันช้างไทย ด้วยการลงนามไม่ซื้อ ไม่ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากซากสัตว์ป่าผิดกฎหมายและงาช้างรวมทั้งแสดงความมุ่งมั่นที่จะปกป้องสัตว์ป่าของไทย และเรียกร้องให้ภาคธุรกิจแสดงจุดยืนไม่สนับสนุนการค้างาช้าง

เปิดโปงเบื้องหลังตลาดค้างาช้างในฮ่องกง

ฮ่องกง (23 ตุลาคม 2015) ตลาดค้างาช้างที่ถูกกฎหมายในฮ่องกง กำลังบั่นทอนความพยายามในการค่อยๆ ยุติการค้างาที่จีนและสหรัฐฯ เพิ่งจะประกาศร่วมกันเมื่อเร็วๆ นี้ 

ขณะที่จีนและสหรัฐ ให้คำมั่นครั้งสำคัญร่วมกันว่าจะค่อยๆ ดำเนินมาตรการเพื่อยุติการค้างาช้างในประเทศ รัฐบาลฮ่องกงได้ปฏิเสธแนวทางดังกล่าว เจ้าหน้าที่จากกรมการเกษตร ประมงและการอนุรักษ์ฮ่องกง ยืนยันว่า รัฐบาลฮ่องกงมีกลไกควบคุมการค้างาช้างอย่างเข้มงวด

สื่อ-องค์กรอนุรักษ์กดดันฮ่องกงแบนค้างาช้างตามจีน

Ivory for sale in Hong Kong (Alex Hofford)

ฮ่องกง 1 ในตลาดค้างาที่สำคัญของโลก กำลังเผชิญแรงกดดันจากองค์กรอนุรักษ์และสื่อให้ยุติการค้างาช้าง หลังสหรัฐฯและจีนประกาศร่วมกันจะค่อยๆยุติการค้างาช้างในประเทศ