Pledge About

Ivory Free

ดารา คนดังมากกว่าร้อย ปลุกกระแส #ไม่เอางาไม่ฆ่าช้าง ชวนคนไทยละเลิกงาช้าง

ดารา คนดังมากกว่าร้อย ปลุกกระแส #ไม่เอางาไม่ฆ่าช้าง ชวนคนไทยละเลิกงาช้าง

ดารา นักธุรกิจ นักกีฬา และผู้มีอิทธิพลทางสังคมของไทยมากกว่าร้อยคนแสดงจุดยืน #ไม่เอางาไม่ฆ่าช้าง เพื่อเป็นอีกหนึ่งพลังใจการยุติการฆ่าช้างเอางา และผลักดันให้ สังคมไทยหันหลังให้กับการซื้อ การใช้ผลิตภัณฑ์งาช้าง 

ไวล์ดเอดผนึกกำลังผู้นำภาคธุรกิจ 15 ท่านเปิดตัวโครงการ ผู้นำธุรกิจไทยยืนหยัดปกป้องช้าง

ผู้นำธุรกิจไทย ยืนหยัดปกป้องช้าง ให้คำมั่นไม่ซื้อ ไม่ใช้ผลิตภัณฑ์งาช้าง 

กรุงเทพมหานคร (13 มีนาคม 2560) – องค์กรไวล์ดเอด ช่วยสัตว์ป่า (WildAid) ผนึกกำลังผู้นำภาคธุรกิจไทย 15 ท่าน เปิดตัวโครงการ “ผู้นำธุรกิจไทยยืนหยัดปกป้องช้าง” ในวันช้างไทย ด้วยการลงนามไม่ซื้อ ไม่ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากซากสัตว์ป่าผิดกฎหมายและงาช้างรวมทั้งแสดงความมุ่งมั่นที่จะปกป้องสัตว์ป่าของไทย และเรียกร้องให้ภาคธุรกิจแสดงจุดยืนไม่สนับสนุนการค้างาช้าง