Pledge About

Vietnam

องค์กรไวล์ดเอดเปิดเผย แอฟริกาใต้กำลังปล่อยให้ผู้อยู่เบื้องหลังอาชญากรรมต่อแรดลอยนวล

องค์กรไวล์ดเอดเผย แอฟริกาใต้กำลังปล่อยให้ผู้อยู่เบื้องหลังอาชญากรรมต่อแรดลอยนวล

เวียดนาม

ที่เวียดนาม ผู้คนยังมีความเชื่อว่า นอแรดเป็นสิ่งบ่งบอกฐานะทางสังคม และเชื่อว่านำไปทำเป็นยารักษาโรคได้ เวียดนามจึงเป็นตลาดหลักที่กระตุ้นให้เกิดการล่าแรดเพื่อเอานอในแอฟริกา  

เมื่อปี 2014 WildAid ร่วมกับพันธมิตรองค์กรด้านการอนุรักษ์ African Wildlife Foundation และ CHANGE ออกโครงการรณรงค์ระยะเวลา 3 ปี เพื่อหยุดยั้งความต้องการนอแรด โดยได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลเวียดนาม นักธุรกิจและสื่อในประเทศ โดยเราได้รับความอนุเคราะห์พื้นที่สื่อในการเผยแพร่ข้อความรณรงค์ คิดเป็นมูลค่ามากถึง 1.6ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือ ราว 56ล้านบาท เข้าถึงชาวเวียดนามหลายล้านคน 

Undefined